Vijf rollen

In een polarisatie is een beperkt aantal rollen te onderscheiden.

  • Pusher - Iedereen herkent de pusher, de persoon die op één van de polen acteert. Deze pusher levert brandstof voor de polarisatie.
  • Joiner  - Doet mee met de pusher, maar altijd minder extreem.
  • The Silent -  Staan in het midden, neutraal, onverschillig of genuanceerd.
  • Bridgebuilder - Stelt zich boven de partijen op. Soms effectief, maar soms maakt de bruggenbouwer het met de beste bedoelingen alleen maar erger.
  • Scapegoat - De zondebok moet het bij een extreme polarisatie ontgelden.