Professionals

Wij-zij denken heeft impact op veel maatschappelijke domeinen. Een training in polarisatiestrategie helpt professionals met gereedschappen en vaardigheden bij polarisatievraagstukken.

 

We hebben ervaring in deze sectoren.

  • Veiligheid - politie, openbaar ministerie, radicalisering, veiligheidsregio's en beveiliging.
  • Openbaar Bestuur  - gemeenten, burgemeesters, ministeries.
  • Sociale Cohesie - opbouwwerk, jeugd & welzijnswerk, dialoogwerk en diversiteitsopbouw.
  • Onderwijs - lerarenopleiders, onderwijsmanagement, docenten.
  • Communicatie & Journalistiek - communicatieadvies, voorlichting, redacties en journalisten in radio, televisie, geschreven pers en sociale media.