Conflict & Polarization

 • Amsterdam, Stadsdeel Oost, (Cluster Burger, Strategie & Participatie)
 • Bureau Aardoom & de Jong, Utrecht
 • Bureau Intermonde, Tilburg
 • Cepol (European Union Agency for Law Enforcement Training), EU
 • Danmission, Kopenhagen (Denemarken)
 • Dienst Dienstverlening Hogeschool Noorderpoort, Groningen
 • Dominicanenklooster, Huissen
 • De Hunnenberg, Justitiële Jeugdinrichting (JJI), Nijmegen
 • De Nieuwe Liefde (DNL), Amsterdam
 • Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), Amsterdam
 • Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS), Nijmegen
 • Federatie Antwerpse Scholengemeenschappen, België
 • Forum for Development, Culture and Dialogue (FDCD), Beiroet (Libanon)
 • FORUM, Instituut voor Multiculturele vraagstukken, Utrecht
 • Gemeente Utrecht, Utrecht
 • Gemeente Nijmegen, Nijmegen
 • Gemeente Leidschendam, Leidschendam
 • Grafische vormgeving Studio Bassa, Culemborg
 • Healing of Memories (HOM), Sarajevo (Bosnië)
 • Hogeschool Windesheim, Zwolle
 • Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW), Leusden
 • Kazerne Dossin, Mechelen (België)
 • Kleurrijk Fryslan, Leeuwarden
 • Kontakt der Kontinenten, Soest
 • Meander, Regionaal Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling, Alphen aan de Rijn
 • Nationale Politie, Nederland
 • Openbare Basisschool De Distelvlinder, Culemborg
 • Politieacademie Apeldoorn, Nederland
 • Politiekorps Brussel Federaal (België)
 • PKN (Protestantse Kerken Nederland), Utrecht
 • Raad van Kerken, Enschede
 • RAN (Radicalisation Awareness Network), Brussel, EU
 • SLAG (Samen Leven Anders Geloven), Zwolle
 • Stichting Oikos, Utrecht
 • Stichting Oostpool, Deventer
 • Stichting Vrije Scholen Athena, Deventer
 • Stichting Vrije Scholen Pallas, Arnhem
 • Tides Training, Belfast (Ierland)
 • Veiligheidsdriehoek, Noord en Oost Gelderland
 • Veiligheidsregio, Gelderland Midden
 • Vlaams Minderhedencentrum, Brussel
 • World Council of Churches (WCC), Geneve (Zwitserland)

 

Care

 • Centrale Clientenraad Gors, Goes
 • Club Sas van Gent, Sas van Gent
 • Directie Zorgfunctionarissen (DZF), Rotterdam
 • Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), Utrecht
 • Rivas Zorggroep, Gorinchem
 • Stichting Curamus, Hulst
 • Stichting Groenhuysen, Roosendaal
 • Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ), Middelburg
 • Stichting Sint Jacob, Haarlem
 • Tante Louise / Vivensis, Bergen op Zoom
 • Zorggroep Atlant, Apeldoorn
 • Zorggroep Zonnehuizen Amstelveen
 • Zorgsaam, Terneuzen